Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, sanayinin sürdürülebilir ve verimli yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla Dünya Bankası desteğiyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülecektir. Projenin toplam bütçesi 450 milyon ABD Doları’dır. Beş yıllık kapsamda ve üç ana bileşenden oluşmaktadır. KOSGEB, TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı her bir ana bileşenin yürütücüsü olacaktır. TÜBİTAK’ın yürüteceği ana bileşen bütçesi 175 milyon dolar olarak belirlenmiştir.

Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı Amaç
• KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecindeki teknoloji ve yenilik ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik uzman desteği almasını hedeflemektedir.
• Bu hizmet, TÜBİTAK tarafından belirlenmiş Çözüm Ortakları aracılığıyla sağlanacaktır.
• KOBİ’ler bu destekten en fazla 3 kere yararlanabilir.
• KOBİ aynı çözüm ortağından en fazla 2 kez hizmet alabilir. Destek Kapsamı Yeşil dönüşüm süreçlerinde firmalara mentörlük faaliyetleri sunulacak ve teknoloji tabanlı çözümlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenecektir. Destek Modeli
• Çözüm Ortaklarından alınacak hizmetin süresi en fazla 6 ay, hizmet bedeli en fazla 7 bin ABD Doları olacaktır. Bu hizmet bedelinin %90'ı TÜBİTAK destek programından karşılanacaktır.
• KOBİ'ler, destekten faydalanma sürecinde proje önerilerini sunacak, değerlendirme sürecinin ardından projeler için sözleşme imzalanacak ve proje çalışmaları gerçekleştirilecektir. Desteğe Konu Olan Hizmetler KOBİ’lerin yeşil dönüşüme konusunda mevcut durumlarının belirlenmesi Boşluk analizi yapılarak iyileşme sağlanması, planlanan başlıkların belirlenmesi Gereksinimlerin sağlanması için uygun çözümlerin geliştirilmesi Çözümlerin hayata geçirilmesine yönelik yol haritalarının oluşturulması Yol haritalarının uygulanmasında KOBİ’lere rehberlik yapılması