Birlikte, şirketlerin ve organizasyonların döngüsel ekonomiye doğru yeşil dönüşümlerine destek olabileceğimize, Finlandiya ve Türkiye arasında döngüsel iş birliklerini teşvik edebileceğimize inanıyoruz. Bu çerçevede Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi için özel olarak hazırlanmış eğitim ve iş geliştirme programları sunmaktayız. Bununla birlikte Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) ile Sürdürülebilir Ürünler için Eko-Tasarım Yönetmeliği gibi yeni düzenleyici gereklilikleri içeren danışmanlık hizmetleri de sağlamaktayız.

DCube Kurucu Ortağı Gülcan Ergün: “Şirketlerin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik yolculuklarını somut yaklaşımlarla hızlandıracak olan bu işbirliğini başlattığımız için mutluluk duyuyoruz. Ethica, DCube ve Sistem Global, sürdürülebilirlik konusunda hedef, vizyon ve misyon açısından tam anlamıyla uyumlu paydaşlar. Tüm yetkinliklerimizi birleştirerek, bütüncül bir anlayışla geliştirdiğimiz yeni programlar, kısa süre içerisinde etkisini sahada belli edecektir diye düşünüyorum.”

Ethica’nın kurucu ortağı ve CEO’su Paula Fontell: “Türk pazarında işbirliği yapabileceğimiz mükemmel ortakları bulduğumuz için çok heyecanlıyım. Hepimizin sürdürülebilir iş danışmanlığı ve döngüsel ekonomi konusunda uzun bir geçmişi var ve birbirimizden öğrenerek ve bilgimizi birleştirerek Türkiye’deki yeni ve mevcut endüstri ortaklarımıza harika hizmetler sunabiliyoruz.”

Cengiz Aydemir, Yönetici, Sistem Global Danışmanlık: “Gezegenimizin ve de özelde şirketlerimizin yaşanabilir ve zaten kıt olan kaynaklarını daha verimli kullanabilmeleri kısaca Sürdürülebilir kalınmaları için çok değerli paydaşlarımızla yeni bir yolculuğa başladık. Bu değerli yolculukta her zaman olduğu gibi ülkemizle sınırlı kalmadan tüm bölge ülkelerindeki şirketlere, kamu ve diğer özel kişilere bu yeni alanda yol arkadaşlığı yapıyor olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Global ölçekte katma değerli bu hizmetlerin paydaşlarımızla birlikte yaygınlaştırılması için çalışıyor olmak ayrı bir heyecan ve motivasyon kaynağı bizim için. Daha yaşanabilir bir dünya için hep birlikte sürdürülebilir nice yol arkadaşlıklarına…”

DCUBE

DCUBE, 2018 yılından bu yana, sürdürülebilir kalkınma için döngüsel ekonomi modelinin uygulanması odağında farkındalık yaratmayı, kapasite artırımını, çözüm tasarımını ve politika geliştirilmesini destekleyen çalışmalar yürütmektedir.

DCUBE, döngüsel fikirleri uygulanabilir kılarak, sürdürülebilir iş modelleri, hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi odağında hayata geçirdiği nitelikli projeler ile çeşitli kurum ve kuruluşlara eğitim, danışmanlık, saha uygulaması ve raporlama hizmetleri sunmaktadır.

DCUBE, makine, alüminyum, demir çelik, tekstil, rejenere iplik, tarım ve gıda gibi çeşitli sektörlerde endüstriyel sürdürülebilir üretim ve kaynak verimliliğini önceliklendirerek döngüsel ekonomiye geçişi hızlandıran projeleri hayata geçirmiştir.

ETHICA

ETHICA, 2013 yılında kurulmuş ve Helsinki, Finlandiya merkezli, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ve döngüsel iş geliştirme konularında uluslararası ödüllere sahip öncü bir danışmanlık şirketidir. ETHICA, yüzlerce şirkete döngüsel iş geliştirme danışmanlığı sağlamış, örneğin iş stratejileri belirleme, hedefler, amaçlar ve metrikler tanımlama, döngüsel iş modeli geliştirme, döngüsel ürün ve hizmet geliştirme, döngüsel iş ekosistemlerinin geliştirilmesi ve koordinasyonu gibi konularda yoğunlaşmıştır.

Şirket özelinde danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, ETHICA işletmelere ve diğer kuruluşlara farkındalık artırıcı, eğitim ve koçluk programları da sunmaktadır. 2023 yılında Ethica, 50 Fin şirketi için Finlandiya Ulusal Döngüsel Tasarım programını geliştirmiş ve yönetmiştir. ETHICA, ayrıca ulusal döngüsel ekonomi stratejisi ve yol haritası çalışmalarını desteklemek için bakanlıklar gibi hükümet kurumlarıyla doğrudan çalışmaktadır.

SİSTEM GLOBAL GRUP

SİSTEM GLOBAL GRUP, teknoloji, mühendislik ve üretim şirketleri başta olmak üzere, start-up’lardan uluslararası firmalara kadar her ölçekten şirkete profesyonel hizmetler sunan danışmanlık şirketidir. 28 yıldan beri 15 binden fazla şirketin sürdürülebilir değer üretimine katkıda bulunan Sistem Global; Vergi, Mevzuat & Uyum, Globalleşme, Ar-Ge ve Patent alanlarında hizmetler sunmaktadır. Türkiye’de 10 farklı şehirde, 650’den fazla uzmanı ile hizmet veren Sistem Global, uluslararası ekosistemdeki faaliyetlerini Birleşik Krallık, Almanya, Singapur, Belçika, BAE, Hollanda, Suudi Arabistan ve Özbekistan’da bulunan ofisleri üzerinden yürütmektedir.


Daha fazlası için lütfen iletişime geçin.


Paula Fontell, Co-Founder & CEO, Ethica

e-mail: paula.fontell@ethica.fi

www.ethica.fi

Gülcan Ergün, Founding Partner, DCube

e-mail: gulcan@dcube.com.tr

www.dcube.com.tr

Cengiz Aydemir, Director, Sistem Global Danışmanlık

e-mail: cengiz.aydemir@sistemglobal.com.tr

www.en.sistemglobal.com.tr