Dcube Hakkında

DCube, sürdürülebilir kalkınma için döngüsel ekonomi modelinin uygulanması odağında farkındalık yaratmayı, kapasite artırımını, çözüm tasarımını ve politika geliştirilmesini amaçlayan bir yapı olarak 2018 yılından bu yana çalışmalarını hızlanarak sürdürmektedir.

DCube, döngüsel fikirleri uygulanabilir hale getirerek yürüttüğü ve gelecekte de yürütmeyi planladığı nitelikli projeler ile farklı kurum ve kuruluşlara eğitim, danışmanlık, saha uygulama ve raporlama hizmetleri vermektedir.

Birçok farklı sektörde proje geliştirme ve uygulama kapasitesine belirli standartlarda sahip olabilmek, farklı disiplinlerde uzmanlaşmış bir ekip profili ile mümkün olabilmektedir. DCube, her çalışma öncesinde, çalışmanın konusu, dinamikleri, öngörülen faaliyetleri, beklenen çıktıları ve sürdürülebilirlik potansiyeline uygun olarak, gerek kadrosundaki gerekse serbest zamanlı uzman havuzundaki çalışma arkadaşlarından özel ekipler oluşturmaktadır. Teklif aşamasında oluşan ekip, çalışma kapsamında talep edilen hizmetleri ve çalışma sonucunda beklenen çıktıları detaylı bir şekilde değerlendirerek, o projeye özel bir uygulama planı kurgulamaktadır.

Yaklaşımımız

Thumb

Avrupa Birliği’ndeki Avrupa Yeşil Mutabakatı ile yaşanan dönüşüme paralel olarak, Türkiye’de de çevreye zararlı ve karbon temelli büyümenin yerine enerji, malzeme ve kaynak verimli, döngüsel ekonomiyi temel alan sürdürülebilir büyüme modellerine geçişin hızlandırılması kritik önem taşımaktadır.

Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği ile mücadele odaklı yeni ekonomi stratejisi, AB ile ticari, finansal ve siyasi ilişki içinde olan Türkiye gibi ülkelerin yeşil dönüşümünü kaçınılmaz kılmıştır. Özellikle AYM’nin ticaret kanalı üzerinden ortaya koyduğu Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ve döngüsel ekonomi uygulamalarına adaptasyon Türkiye endüstrisinin Avrupa Birliği pazarındaki mevcudiyetinin sürdürülebilirliği ve rekabet gücü açısından kritiktir.

Türkiye endüstrisinin döngüsel ekonomiye geçişi ile hızlandırılacak yeşil dönüşüm ile Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat sürecine uyum arttırılacaktır. DCube, enerji ve malzeme yoğun sektörlerdeki işletmeler ve tedarikçileri başta olmak üzere, tüketiciler ve lokomotif sektörlerin imalatına ev sahipliği yapan organize sanayi bölgelerinin çevresel performansını güçlendirerek ekonomimizin rekabet gücünü desteklemektedir.

Hizmetlerimiz

İhtiyaç Analizi

Sürdürülebilirlik temelinde ihtiyacın ortaya konulması ve yeşil dönüşüm odağında odaklanılacak temel alanların belirlenmesi amacıyla proses ve yatırımlar boyutunda mevcut durum tespiti gerçekleştirilmektedir.

Kapasite Gelişimi

Sürdürülebilir kalkınma, düşük karbon ekonomisi, döngüsel ekonomi ve rekabet ilişkisi konularına odaklanan, sürdürülebilir iş modellerinin gelişimini destekleyen çeşitli teknik içeriklerde eğitim hizmetleri sunulmaktadır.

Fiziki Dönüşüm

Üretim alanlarının, döngüsel mimarlık ilkelerine uygun, kaynak ve enerji döngülerini koruyan, fiziksel ve zihinsel sağlığı güçlendirerek verimliliği arttırabilecek, paylaşım ve iş birliğini güçlendiren mekanlara dönüşümü desteklenmektedir.

Mevzuat Takibi

Sürdürülebilirlik mevzuat ve süreç takip hizmeti, uluslararası ve iç hukuk uygulama alanlarında pek çok farklı odakta, işletmelerde ilave yükümlülük veya avantaj sağlayacak gelişmelerin tespitine ilişkin raporlamayı kapsar.

Yeşil Teknolojiler

Firmaların sürdürülebilirlik süreçlerinde doğacak yeşil teknoloji adaptasyonu ihtiyaçlarının karşılanması, yeni döngüsel iş modellerinin geliştirilmesi ve/ya ilgili çözümlere sahip girişimlerle ilişkilenilmesi desteklenilmektedir.

Enerji, Su Yönetimi

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında artış ve su yönetiminde iyileştirme hizmetlerini kapsamaktadır.

Kaynak Verimliliği

Şirket ve OSBlerin malzeme, enerji, su ve/ya yan ürünleri dahil olmak üzere bütün kaynaklarının farklı kurum ve işletmeler arasında paylaşım, ortaklaşa kullanım ve/ya takası sayesinde etkin malzeme kullanımını geliştirmektedir.

Belgelendirme

Kurumların yeşil dönüşüm süreçlerinde gerçekleştirdikleri ilerlemenin bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanması hizmetini kapsamaktadır.

Finansmana Erişim

Vergi, teşvikler, krediler, yatırımlar ve hibeler odağında firmaların gelir ve giderlerini destekleyici finansal danışmanlığa ve kaynaklara erişimini kolaylaştırmaktadır.

Etki Yatırımı

Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen, çevre ve sosyal etki odaklı girişimlerin taranması, değerlemesi ve yatırımcılık süreçlerinin yapılandırılmasına hizmet etmektedir.

Ekosistem Yönetimi

Şirketlerin başta müşterileri, tedarikçileri ve bulundukları OSBler olmak üzere sürdürülebilirlik odağında paydaşı oldukları kurumlar, sektörel ağlar ve iş dünyası örgütleri ile iletişimini güçlendirici hizmetleri kapsamaktadır.

Uluslararası Ağlar

Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve iş dünyası ilişkilerini güçlendiren uluslararası networklere üyelik sağlanması ve kurumların yeşil dönüşüm çalışmalarının iyi örnek olarak iletişiminin yapılmasını sağlamaktadır.

Duyurular

TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİ

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, sanayinin sürdürülebilir ve verimli yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla Dünya Bankası desteğiyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülecektir.

incele
Thumb
Thumb

DCube'un Türkiye'de Ethica ve Sistem Global ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz!

Birlikte, şirketlerin ve organizasyonların döngüsel ekonomiye doğru yeşil dönüşümlerine destek olabileceğimize...

incele

Ekibimiz

Thumb

BAŞAK DEMİR

Kurucu
Thumb

Berna Aşıroğlu

Kurucu
Thumb

Gülcan Ergün

Kurucu
Thumb

Oya Eroğlu

Kurucu
 • Adres

  Huzur Mahallesi
  Fatih Caddesi
  No:67/16
  Sarıyer/İstanbul, Turkey
 • E-mail

  info@dcube.com.tr

İLETİŞİM